Skip to main content

Tüm dünyada yaygınlaşan Korona COVID-19 salgını iş dünyasında da değişimlere yol açtı. Özellikle dijital dönüşümün önemini ortaya çıkaran hastalık, kitlelere ulaşmada dijital kanalların artık bir gereklilik olduğunu gösterdi. Firmalar müşteri iletişimini sağlamlaştırmak adına dijital iletişimdeki yoğunluklarını artırma çabasına giriştiler.

Kurumsal dünyada omnichannel iletişim konusunda hizmet veren bir marka olarak salgının dijital mesaj gönderimlerine etkisini mercek altına yatırdık. Özellikle kurumların çok yoğun kullandığı e-posta ve SMS kanallarını içeren araştırmamız 71 sektörde 550 milyonu aşkın gönderimi içeriyor.

Gönderim artışında Corona etkisi

İncelediğimiz verilere göre kitlesel dijital iletişimde yoğun kullanılan e-posta ve SMS kanallarında Korona öncesi döneme göre aylık bazda yüzde 70’lik bir gönderim artışı gözleniyor. E-posta için artışın yüzde 85SMS kanalı için ise yüzde 62 olduğu görülüyor.

Sektörlerin büyük yüzdesinde gönderim artışı var

Sektörel olarak incelendiğinde toplamın dörtte üçüne yakın kesiminde dijital mesaj gönderim artışı olduğu karşımıza çıkıyor. Gönderimin en fazla arttığı sektör e-ticaret oldu. Özellikle tüketicilerin dışarı çıkmak yerine birçok hizmeti Internet üzerinden temin etme çabası e-ticaret markalarının dijital iletişimde daha aktif olmasına yol açmış gözüküyor.  Yine gönderimlerin en fazla arttığı sektörler arasında enerji dağıtım, enerji dağıtım, sigorta, hukuk ve mali müşavirlik alanları geliyor. Salgından en çok etkileneceği öngörülen sektörlerde bile (gayrimenkul, etkinlik gibi) artışlar görüldü.

İçerikler de etkinlendi

Kurumların içerik olarak da özellikle salgının etkisiyle kitleleriyle empati kurma, güven aşılama ve yeni hizmet koşullarını aktarma konularında aktif olduğu gözlemlendi. Tüketicileri dijital kanallara yönlendirme ve webinar gibi online etkinlik bildirimleri ön plana çıkarken, salgın özellikle pazarlamacı ve iletişimcilerin içerik planlamalarını da derinden etkiledi.

Infografik çalışmamız ile de araştırmamıza yakından göz atabilirsiniz:

SmartMessage Korona Araştırması