Skip to main content

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

SmartMessage olarak birbiriyle ilişkili deneyimler sunarak, yeni kanallar ekleyerek pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirerek dünyanın önde gelen kuruluşlarına, değişen iş ortamlarına ve müşteri beklentilerine yanıt olması için dönüşüm süreçlerinde etkin olarak yer almak vizyonu ışığında oluşturduğumuz sürekli iyileştirme ilkesini temel alan “Entegre Yönetim Sistemi” politikamız aşağıda ifade edilmiştir:

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;

· Faaliyetlerimizde ISO 9001 standardının şartlarına uymayı,

· Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeyi,

· Müşterilerimiz ve paydaşlarımız için katma değeri sürekli arttırmayı,

· Hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,

· Faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini için etkili iletişim tekniklerini kullanarak verimli çalışmayı,

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Yönetim Sistemi kapsamında;

· Faaliyetlerimizde ISO 27001 ve ISO 27701 standartlarının şartlarına uymayı,

· Bilginin ve kişisel verinin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde, bilgiyi ve kişisel veriyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,

· Bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymayı,

· Bilgi güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacı ile belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı,

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında;

· Faaliyetlerimizde ISO 22301 standartlarının şartlarına uymayı,

· Bir olay anında firmamızda bulunan çalışanlarının ve yöneticileri ile ziyaretçilerin güvenlik ve sağlıklarını korumayı,

· Herhangi bir olay ya da aksaklığın etkilerimi İş etki analizleri içerisinde beyan edilen etki tolerans seviyeleri altında kalacak şekilde en aza indirgemeyi,

· Olay ya da aksaklıklarla ilgili her türlü finansal maliyeti, firmamızın sigortaları tarafından karşılanacak seviyelerde korumayı,

· Firmamızın güvenilir ve sağlam bir tedarikçi ve servis sağlayıcı olarak itibarını korumayı ve herhangi bir aksaklığın ardından, azalatıcı ve düzeltici faaliyetlerle, işlerimizin olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamayı,

· Herhangi bir olay ya da aksaklık sırasında veya ardından, firmamızın markasını ve imajını korumayı,

Sektörümüzde müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda kurulum, özelleştirme hizmetleri, dijital hizmetler, destek hizmetleri ve ulaşılabilirlik alanlarında çözümler geliştirerek bu çözümleri müşteri ihtiyacına göre özelleştirip sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacağımızı taahhüt ederiz.