Skip to main content

Pazarlama dünyasında başarının sırrı hedef kitle ile iyi iletişimden geçiyor. Güçlü iletişim stratejisi olmayan pazarlama faaliyetleri beklenen sonuçları oluşturmaktan uzakta kalıyor. Tüm pazarlama faaliyetlerinde kesintisiz ve bütüncül bir iletişim dili olması ve aktivitelerin ilgili çizgide ilerlemesi marka prestiji ve güvenirliğini de direkt etkiliyor.

Pazarlama İletişimi Nedir?

Bir işletmenin veya markanın hedef kitleye ulaşmak, ürün veya hizmetlerini tanıtmak, müşterileri etkilemek ve ilişki kurmak için kullandığı strateji ve araçların bütününe pazarlama iletişimi diyoruz. Pazarlama iletişimi, pazarlama hedeflerini gerçekleştirmek için iletişim kanallarını kullanarak hedef kitlenin dikkatini çekmeyi, ilgisini uyandırmayı ve satın alma kararını etkilemeyi amaçlar. Ayrıca varolan müşterilerin korunmasında da önemli bir rol oynar. Özellikle bütünleşik pazarlama iletişimi mantığı ile ilerlemek markaların imaj ve prestijine olumlu katkılar verir.

Pazarlama İletişiminin Özellikleri Nelerdir?

Yerel ve global pazarlama iletişimi iş dünyasında daha geniş bir kitleye ulaşmak için bir araçtır. Pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları, doğrudan pazarlama, kişisel satış ve dijital pazarlama gibi çeşitli araçları ve kanalları kullanır. Hedef kitleye ürün veya hizmetlerin değerini, faydalarını, kalitesini ve benzersiz özelliklerini aktarmak için söz konusu alanlar kullanılır. Ayrıca marka bilinirliğini artırmak, marka imajını oluşturmak ve sürdürmek, müşteri sadakati kazanmak ve pazar payını artırmak gibi amaçlar da pazarlama iletişimi faaliyetlerinin temelini oluşturur.

Pazarlama iletişiminde pazar araştırmalarına dayanılarak stratejiler oluşturulur ve hedef kitleye doğru kanallar aracılığıyla ulaşılır. Bu stratejiler, mesajların hedef kitleye uygun olarak tasarlanmasını, iletişim araçlarının doğru seçilmesini ve iletişim etkinliklerinin takibini içerir.

Pazarlama iletişimini markaların ürün veya hizmetlerini pazarlamaları amacıyla kullandıkları iletişim süreci olarak özetleyebiliriz. İyi bir pazarlama iletişimi stratejisi, hedef kitleyle etkileşim kurmayı, marka değerini artırmayı ve kurumun başarılı bir şekilde rekabet etmesini sağlamayı hedefler.

Pazarlama iletişimi yönetimi hem pazarlama hem de iletişim yönünde yetkin uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda özellikle dijital alandaki gelişmeleri yakından takip etmek, yeni kanal ve mecralardan haberdar olmak ve sunum-iletişim becerileri yüksek olmak başarıda ön plana çıkar.

Pazarlama İletişiminin Amaçları Nelerdir?

Pazarlama iletişiminin amaçladığı çok sayıda başlık bulunmaktadır. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

 • Ürün veya hizmetlerin daha etkin bir şekilde tanıtılması,
 • Marka imajının oluşturulması ve sağlamlaştırılması,
 • Marka tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması,
 • Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması,
 • Müşteri bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Satış ve kârlılığın artırılması,
 • Rekabette daha güçlü bir duruma gelinmesi,
 • Yeni pazarlara ulaşılması,
 • Tüketici davranış ve tutumlarının etkilenmesi,
 • Müşteri sadakatinin yükseltilmesi ve uzun vadeli ilişkilerin kurulması.

Pazarlama İletişiminin Müşteri İlişkilerine Faydaları Nelerdir?

Güçlü bir pazarlama iletişimi müşteri ilişkilerine büyük faydalar sağlamaktadır. Bu yüzden markaların üzerinde titizlikle durdurduğu bir başlığı ifade etmektedir.

Hitap edilen kitleye doğru ve eksiksiz bilgiler sunmak müşteri memnuniyet ve müşteri sadakatini olumlu yönde etkiler. Ayrıca şeffaf ve dürüst bir yaklaşım marka güveni ve itibarı açısından iyi sonuçlar oluşturur.

Pazarlama iletişimi, müşterileri marka ile etkileşime geçmeye teşvik eder. Müşterilerin geri bildirim sağlaması, önerilerde bulunması ve marka ile etkileşimde bulunması, müşteri katılımını artırır ve marka-müşteri ilişkisine katkıda bulunur. Müşteri geri dönüşlerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlar ve memnuniyeti artırr.

Pazarlama iletişimi, yeni müşterilerin markayı keşfetmesi açısından da çok önemlidir. İyi bir iletişim stratejisi, potansiyel müşterilerin markaya ilgi duymasını ve satın alma sürecine yönlendirilmesini sağlar. Ayrıca varolan müşterilerle de daha uzun vadeli ilişkiler kurulmasına destek olur.

Uzmanların Kullanabileceği Pazarlama İletişimi Modelleri Nelerdir?

Pazarlama iletişimi konusunda çeşitli uzmanların oluşturduğu modeller pazarlamacılar tarafından uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu modeller arasında AIDA, Etkiler Hiyerarşisi, DAGMAR, POEM, İletişim Hunisi ve Pazarlama İletişimi Miksi ön plana çıkmaktadır.

Etkiler Hiyerarşisi Modeli

Etkiler Hiyerarşisi Modeli, tüketicilerin satın alma sürecinde geçtikleri adımları anlamak ve pazarlama iletişimi stratejilerini bu adımlara göre tasarlamak için kullanılan bir modeldir. Her aşamada tüketicilerin farklı ihtiyaçları ve davranışları olduğu göz önünde bulundurularak, etkili bir iletişim stratejisi oluşturulması hedeflenir.

Bu modelde 5 aşama bulunur:

 1. Farkındalık (Awareness): Tüketicinin bir marka, ürün veya hizmet hakkında bilgi sahibi olduğu aşamadır. Pazarlama iletişimi, tüketicinin markanın varlığından haberdar olmasını sağlamaya odaklanır.
 2. Bilgi (Knowledge): Tüketicinin marka hakkında bilgi edinmeye başlamasıdığı aşamadır. Pazarlama iletişimi, markanın özelliklerini, faydalarını, kullanımını ve diğer ilgili bilgileri aktararak tüketicinin bilgi düzeyini artırmayı hedefler.
 3. Beğeni (Liking): Bu aşama tüketicinin markayı beğendiği aşamadır. Pazarlama iletişimi, markanın tüketiciler üzerinde olumlu bir etki bırakmasını sağlayarak marka tercihini artırmayı amaçlar.
 4. Tercih (Preference): Tüketicinin markayı diğer alternatiflere tercih etttiği aşamadır. Pazarlama iletişimi, tüketicilerin markayı diğerlerinden daha önde görmesini sağlamaya çalışır.
 5. Satın Alma (Purchase): Beşinci ve son aşama, tüketicinin markayı satın alma kararı vermesidir. Pazarlama iletişimi, tüketicinin satın alma niyetini artırmak ve teşvik etmek için çeşitli stratejiler kullanır.

AIDA Modeli

AIDA modeli de çeşitli aşamalarla müşteri adaylarının ilgisini çekmeyi ve satışa yönlendirmeyi hedefler. Her adımda farklı iletişim araçları ve yöntemleri kullanılarak tüketicinin ilgisini sürdürmek ve satın alma kararına yönlendirmek amaçlanır. Tüketicilerin dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak, istek oluşturmak ve bir eylem gerçekleştirmesini sağlamak için efor sarfedilir.

AIDA modelinin aşamaları şunlardır:

 1. Dikkat (Attention): İlk adımda tüketicinin dikkati çekilmeye çalışılır. Tüketicinin ilgisini çekecek etkili bir başlık, görsel veya mesaj kullanılarak marka veya ürün hakkında farkındalık oluşturulur.
 2. İlgi (Interest): Bu adımda, tüketicinin ilgisi uyandırılır. Ürün veya hizmetin özellikleri, faydaları ve benzersiz satış noktaları gibi unsurlar vurgulanarak tüketicinin ilgisini sürdürmek amaçlanır.
 3. İstek (Desire): Üçüncü adımda, tüketicide bir istek oluşturulur. Markanın sunduğu değer, ürünün sağladığı faydalar ve tüketiciye sunulan avantajlar vurgulanarak tüketicinin ürün veya hizmete yönelik bir istek duyması sağlanır.
 4. Eylem (Action): Son adımda, tüketiciden bir eylem gerçekleştirmesi beklenir. Satın alma, ürün deneme, kayıt olma gibi bir eylem tüketiciden istenir.

Pazarlama İletişimi Karması Nedir?

Pazarlama iletişimi karması, pazarlama iletişimi stratejilerini oluştururken kullanılan iletişim araç, kanal ve yöntemlerinin bileşimidir. Pazarlama iletişimi karması, pazarlama hedeflerine ulaşmak için çeşitli iletişim araçlarının nasıl kullanılacağını belirlemeye destek olur.

Karmadaki temel bileşenler şunlardır:

 • Reklam: Reklam, marka veya ürünün geniş kitlelere duyurulması için kullanılan iletişim aracıdır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, açık hava reklamları, dijital platformlar gibi medya kanalları kullanılır ve hedef kitleye mesajlar ulaştırılır.
 • Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler, marka veya şirketin kamuoyuyla iletişimini yöneten disiplindir. Basın bültenleri, medya ilişkileri, etkinlikler, sponsorluklar ve kriz iletişimi gibi araçlar kullanılarak markanın itibarı güçlendirilir, olumlu haberlerin yayılması sağlanır. Halkla ilişkiler ve tanıtım adına süreğen çalışmalar yapılır.
 • Satış Promosyonları: Satış promosyonları, tüketicilere kısa süreli teşvikler sunarak satın alma kararlarını hızlandırmayı hedefleyen faaliyetlerdir. İndirimler, kuponlar, ücretsiz örnekler, yarışmalar, hediyeler gibi teşviklerle tüketicilerin ilgisini çekmek, satışları artırmak ve sadakati teşvik etmek amaçlanır.
 • Doğrudan Pazarlama: Doğrudan pazarlama, hedef kitleye doğrudan mesajların iletilmesini sağlayan bir iletişim aracıdır. E-posta, mektup, telefon, SMS, kataloglar gibi yöntemlerle kişiselleştirilmiş mesajlar iletilerek müşterilerle doğrudan etkileşim sağlanır, özel teklifler sunulur ve geri dönüşümler elde edilir.
 • Kişisel Satış: Kişisel satış, satış temsilcileri aracılığıyla birebir iletişim kurarak ürün veya hizmetin satışını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir iletişim aracıdır. Müşterilere ürün hakkında detaylı bilgi verilir, sorulara cevaplar sunulur ve müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulur.

Bu bileşenleri bütünleşik pazarlama iletişimi araçları da olarak da nitelendirebiliriz. Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi için söz konusu kanallar kullanılabilir.

Pazarlama İletişimi Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama iletişimi stratejilerini oluştururken yola iyi bir planlama ile çıkılması gerekmektedir. Adım adım her aşamada iletişimde kesintisizlik ve bütünlük sağlanması başarı için çok önemlidir.

Hedef kitleyi belirlemek bir pazarlama iletişimi oluşturmanın ilk adımını oluşturur. İletişim en azından iki kişinin karşılıklı oluşturduğu bir akıştır, markaların büyük kitlelere hitap ettiği düşünülürse seslenilen grubun iyi belirlenmesi gerekir. Burada tüketici profillerininin ve müşteri segmentlerinin oluşturulması iletişim adına daha geçerli çalışmalar yapılmasına olanak tanır. Kitlenin yanı sıra iletişimdeki hedeflerin oluşturulması da önemli bir aşamadır.  Bilinirlik artırma, satışları artırma, müşteri sadakati oluşturma, yeni müşteri edinimi gibi farklı hedeflere yönelik stratejiler de çeşitlenmektedir. Hedefler doğru belirlenilirse onlara uygun çalışmalar yapmak da daha kolaylaşır.

Hedeflerin ve kitlenin belirlenmesinden sonra bu başlıklara uygun motto, mesaj ve pozisyonların oluşturulması devreye girer. Ürün ya da hizmetlerin pozisyonu güçlü mesajlarla sunulur. Hedef kitleye hitap eden, ilgi çekici ve farklı mesajlar iletişim gücünü artırır. Markanızın veya ürününüzün benzersiz değer önerisi ve rekabet avantajlarını vurgulamak etkiyi güçlendirir.

Pazarlama iletişimi stratejisinde kullanılacak iletişim araçlarını seçmek ardından gelen aşamadır. Reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama gibi araçlar arasından hangilere hedef kitle ile en iyi etkileşim sağlayacaksa onlara konsantre olunur ve çalışmalar yapılır.

Bütçe oluşturma bir sonraki adımı oluşturur. Bu bütçe, iletişim araçlarının maliyetlerini, kampanya süresini ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları içermelidir.

Pazarlama iletişimi stratejisini uygulamaya geçirirken stratejinin takibi ve ölçümü önemlidir. Kampanyaların başarısını izlemek, geri bildirimleri değerlendirmek ve gerekirse stratejiyi güncellemelere tabi tutmak gerekmektedir.

Pazarlama İletişiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Pazarlama iletişimi başarısında hedef kitlenizi iyi tanımanız çok önemlidir. Onların demografik özellikleri, davranışları, ilgi alanları ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi güçlendirir.

İletişim mesajlarınızda, markanızın veya ürününüzün tutum ve değerlerini yansıtmak kritiktir. Tüketicilere samimi bir şekilde yaklaşmak ve onların değerlerine uygun bir dil kullanmak, güven ve bağlılık oluşturmanıza yardımcı olur.

İletişim mesajlarınızın net, anlaşılır ve öz olması gerekmektedir. Karmaşık veya abartılı ifadelerden kaçınmak önemlidir. Basit ve anlaşılır bir dil kullanarak iletişiminizin etkisini artırabilirsiniz.

Hedef kitlenizin iletişimde aktif olduğu kanalları belirlemek ve bu kanalları etkili bir şekilde kullanmak pazarlama iletişiminde başarının anahtarlarındandır. Sosyal medya, dijital platformlar, e-posta, mobil uygulamalar gibi kanallar aracılığıyla tüketicilerle etkileşim kurabilir ve onlara doğru zamanda doğru mesajları iletebilirsiniz.

İletişimi kişiselleştirmek, tüketicilerle daha güçlü bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Müşterilere özel teklifler, kişisel bir dil kullanma, adlarıyla hitap etme gibi yöntemler kullanılabilr.

Tüketicilerle düzenli olarak iletişim kurarak markanızın ve ürünlerinizin akıllarında kalmasını sağlamak da yapılması gerekenler arasındadır. Yeni ürünler, kampanyalar, indirimler gibi bilgileri düzenli olarak paylaşarak etkileşimi sürdürülmelidir.

Tüketicilerden gelen geri bildirimleri dikkate almak ve değerlendirmek önemlidir. Tüketicilerin memnuniyetini ve beklentilerini anlamak için geri bildirimleri kullanabilir ve stratejinizi buna göre düzenleyebilirsiniz.

Pazarlama iletişimde özellikle çok kanallı faaliyetler sürdürmek ve mesajların kanallar arası bütünlüğünü sağlamak başarıya giden stratejilerdendir. Bu konuda size nasıl destek verebileceğimiz öğrenmek için bize ulaşın.