Skip to main content

İş dünyasında müşterilerle kurulan ilişkilerin uzunluğu ticari başarıyı etkileyen önemli unsurlar arasında gelmektedir. Bunun yanında müşteri yaşam boyu değeri verimliliği ölçme konusunda öne çıkan bir metrik özelliğindedir. Müşteri kalınan süre boyunca markaya yaratılan değeri artırmak için kurumlar özellikle müşteri sadakati yönündeki çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürürler ve varolan müşteri veritabanını kârlılık açısından daha yüksek fayda sağlayan ürün ve hizmetlere yöneltmeye gayret ederler.

Yaşam Boyu Müşteri Değeri Nedir?


İngilizce kısaltma olarak karşımıza CLV ya da CLTV çıkan yaşam boyu müşteri değeri bir müşterinin bir markayla ilişkisi boyunca oluşturduğu toplam geliri ifade eder. Genel kabulde formül olarak da müşteri değerinin ortalama müşteri ömrüne bölünmesiyle oluşur. Markalar için bu değeri artırmak finansal başarı açısından çok önemlidir.

müşteri yaşam boyu değeri

Peki müşterilerin bir marka için değerini nasıl hesaplarız? Müşteri yaşam boyu değeri hesaplama için öncelikle ortalama satın alma değerini ve ortalama satın alma frekansını bulmamız gerekir. Ortalama satın alma değeri toplam gelirin toplam siparişe bölünmesiyle bulunur. Ortalama satın alma frekansı ise toplam satın alma işleminin toplam müşteri adedine bölünmesiyle ortaya çıkar. Müşteri marka değeri ise finalde ortalama satın alma değeri bölü ortalama satın alma frekansı ile bulunur.

Gelelim ortalama müşteri ömrüne. Bunu da müşteri ömürleri toplamını toplam müşteri adedine bölerek hesaplarız. Müşteri değerini ortalama müşteri ömrüne bölerek de müşteri yaşam boyu değerine ulaşmış oluruz.

CRM Programları İle Müşteri Yaşam Boyu Değeri Nasıl Hesaplanır?

CRM programları, müşteri verilerini analiz etmek ve müşteri yaşam boyu değerini hesaplamak için çeşitli yöntemler kullanır. Etkin bir CRM programı müşteri ilişkileri dışında yaşam boyu değer hesaplamada da fayda sağlayabilir.  CRM programlarının müşteri yaşam boyu değerleme yöntemleri arasında şunlar bulunur:

İşlem bazlı yöntem: Bu yöntemde, müşterinin şirketinizden yaptığı her işlemi (satın alma, abonelik yenileme, hizmet talebi vb.) değerlendirirsiniz. Bu işlemlerin toplam değeri, müşterinin yaşam boyu değerini belirlemek için kullanılır.

Zaman bazlı yöntem: Bu yöntemde, müşterinin sizinle olan ilişkisi süresince yaptığı işlemleri ve harcamaları zamanla birleştirerek hesaplama yaparsınız. Bu yöntemde, müşterinin işlem hacmi ve satın alma sıklığı gibi faktörler de dikkate alınır.

Bölgesel yöntem: Bu yöntemde, müşterinin coğrafi konumu gibi demografik veriler kullanılır. Bu veriler, müşterinin bulunduğu bölgenin ortalama satın alma değerleri ve eğilimleriyle ilişkilendirilerek müşteri yaşam boyu değeri hesaplanır.

RFM analizi: Recency, Frequency, Monetary (Sonluk, Sıklık, Parasal değer) olarak bilinen RFM analizi, müşteri segmentasyonunda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Müşterilerin son işlem tarihine göre yeniliklerini (recency), toplam işlem sayısını (frequency) ve harcamalarını (monetary) analiz ederek müşteri yaşam boyu değerini tahmin etmeye yardımcı olur.

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Neden Önemlidir? 

Müşteri yaşam boyu değeri, işletmelerin müşterileriyle ilişkilerin iyileştirmesine, stratejik kararlar almasına, daha güçlü pazarlama çalışmaları yapmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olan önemli bir metriktir. Müşteri yaşam boyu değer analizi firmaların kazanımlarını artırması yönünde önemli faydalar sağlar.

Şirketlerin Uzun Vadede Gelirini Arttırmaya Yardımcı Olur 

Bu metrik sayesinde firmalar daha sağlıklı gelir miktarı tahmininde bulunabilirler. Böylece işletmenin finansal gidişatını ön görmenin yanı sıra daha etkin pazarlama ve satış stratejileri oluşturabilirler. Bütçelerini daha iyi kullanma yönünde kararlar alabilirler.

İşletmelerin Müşteri Sadakatini Arttırmasını Sağlar

CLTV metriğini yakından takip eden firmalar müşterilerinin sadakati konusunda da daha net bir bilgiye sahip olurlar. CLTV’nin yüksek rakamlarda olması müşterilerin tekrarlı satın alma konusunda aktif olduğunu gösterir. Müşteri sadakatinin iyi olması markalar açısından çok önemli bir rekabet avantajıdır.

İdeal Müşterilerinizi Hedeflemenize Yardımcı Olur 

CLTV metriğinden pazarlama stratejilerinde de faydalanılır. Yeni müşteri kazanma ve elde tutma maliyetleri analizleri ile birlikte gerekli optimizasyonların yapılmasına destek verir. Böylece en değerli müşteri segmentlerine yönelik çalışmaların artırılmasını sağlar. Kaynakların verimli kullanılmasına yol açar. CLTV, müşteri hizmetleri ve ilişki yönetimi süreçlerinde müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur. Değerli müşterilere özel teklifler sunmak, kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak, müşteri memnuniyetini artırır ve uzun vadeli ilişkileri destekler.

Müşteri Yaşam Boyu Değerini Arttırma Yöntemleri Nelerdir?

Markalar çeşitli yöntemler kullanarak müşteri yaşam boyu değerini artırmaya gayret ederler.

Müşteri Memnuniyetini Maksimum Seviyeye Çıkarmak

Müşterilerinizi tanıyarak ve onların tercihlerini anlayarak kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak müşteri memnuniyeti adına önemlidir. Özel teklifler, indirimler veya sadakat programları gibi müşterilerinize özel avantajlar sunmak bu noktada önem kazanır. Müşteri hizmetleri ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek, hızlı ve etkili çözümler sunmak, olumlu iletişim kurarak müşteri geri bildirimlerini dikkate almak önemli faktörlerdir.

Ürün ve hizmetlerin kalitesi de müşteri memnuniyetini direkt etkilemektedir. Bu noktadaki süreklilik olumlu sonuçlar yaratır.  Müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek, düzenli iletişimler kurmak, onları dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ayrıca önemlidir. Sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve müşterilere destek sağlamak da bağları güçlendirir.

Satış sonrası hizmetlerdeki kalite ve sadakat programları başarısı müşterileri memnuniyetini direkt etkiler. Ödüller, indirimler, üyelik avantajları gibi teşvikler sunarak müşterileri sürekli olarak markaya bağlı tutmak en çok kullanılan yöntemlerdendir. Müşteri geri bildirimlerini dikkatlice değerlendiren ve bunları kurumun iyileştirmesi için kullanan markalar rekabette de avantaj sağlar. Müşteri memnuniyetini artırmak için sürekli geri bildirim toplamak ve müşteri taleplerine zamanında cevap vermek bu noktada çok önemlidir.

Müşteri Farklılıklarını Bilmek 

Müşteri farklılıklarını bilmek segmentasyon performansını yükselterek, müşteri gruplarıyla tam eşleşen hizmetlerin ve ürünlerin sunulmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda değişik demografik ve satın alma alışkanlığına sahip segmentlerin de müşteri yaşam boyu değeri artacaktır.

İş Süreçlerini Müşteri Odaklı Dijitalleştirmek

İş süreçlerini müşteri odaklı dijitalleştirmek, müşteri yaşam boyu değerini pozitif yönde etkileyebilir. İşletmelerin müşteriye odaklanarak dijital teknolojileri kullanması, müşteri deneyimini geliştirebilir, müşteri sadakatini artırabilir ve işletmelerin rekabet avantajını sağlayabilir.

İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, müşterilere daha iyi bir müşteri deneyimi sağlama yönünde fark yaratabilir. Örneğin, kullanıcı dostu bir web sitesi veya mobil uygulama, müşterilerin ürünleri veya hizmetleri daha kolay bulmasına ve satın almasına aracı olur.  Dijitalleşme, iş süreçlerini otomatikleştirerek hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Örneğin, online sipariş ve ödeme süreçleri, müşterilerin zaman ve çaba harcamadan işlemlerini tamamlamasına olanak tanır. Böylece müşterilerin memnuniyeti artar ve tekrar satın alma olasılığı yükselir.

Dijital teknolojiler, müşterilere daha kişiselleştirilmiş hatta hiperkişislleştirilmiş bir deneyim sunmayı mümkün kılar. Müşteri verilerini analiz ederek, müşteri tercihlerine uygun ürün önerileri veya özel teklifler sunulabilir. Daha iyi iletişim kurma yönünde de dijitalleşmenin önemli faydaları olacaktır. Örneğin, sosyal medya platformları veya çevrimiçi sohbet uygulamaları aracılığıyla müşterilerle etkileşimde bulunulabilir ve soruları veya sorunları hızlıca çözülebilir. İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, müşteri verilerinin toplanması ve analiz edilmesi için daha verimli olanaklar oluşturur. Bu veriler, müşteri davranışlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Veri analitiği sayesinde, müşteriye özel pazarlama stratejileri geliştirilebilir ve müşteriye daha fazla değer sağlanabilir.

Müşteri yaşam boyu değerini artırmada müşteri yolculuğu yönetimini etkin bir şekilde yapmak önem taşımaktadır. Özellikle pazarlama otomasyonunun gücünü kullanarak müşterilerinizden daha fazla değer yaratma konusunda çalışmalar yapabilirsiniz. Bu konuda size verebileceğimiz destekler için bize ulaşın.