Skip to main content

Günümüzde her alanda etkisini gösteren dijitalleşme, pazarlama dinamiklerini de kökten değiştirir. Artık pazarlama çalışmalarının temel hedefleri arasında dijital mecraların sunduğu tüm avantajlardan faydalanarak hedef kitleye birçok farklı kanaldan ulaşmak yer alır. Buna rağmen çevrimdışı pazarlama yöntemleri de hâlen daha etkinliği sürdürmeye devam eder. Hedef kitleye çevrim içi ve çevrim dışı kanallardan ulaşma çabaları doğru yönetilmediğinde kaosa yol açabilir. 

En son pazarlama trendlerinden biri olan omnichannel pazarlama ise bu kaosu ortadan kaldırarak markalara, müşterilerine birbiriyle entegre edilmiş kanallar üzerinden ulaşma fırsatı sunar. Omnichannel pazarlama için entegrasyonun yanı sıra hedef kitle analizleri ve etkili stratejiler geliştirmek de gerekir. Omnichannel pazarlama nedir ve neden önemlidir gibi sorulara bu yazıdan cevap bulabilirsiniz.

Omnichannel Nedir? Omnichannel Marketing Nedir?

Türkçe karşılığı bütünleşik ya da çok kanallı pazarlama olan omnichannel pazarlama, çevrim içi ve çevrim dışı tüm iletişim kanallarının entegre bir şekilde kullanılarak kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmayı amaçlayan pazarlama stratejisidir. Günümüzde birçok marka, başta dijital mecralar olmak üzere iletişim kanallarını aktif bir şekilde kullanır. Ancak çoğu zaman bu kanallara yönelik stratejiler birbirlerinden bağımsız olarak uygulanır. 

Her mecra için aynı stratejinin kullanılması, iletişim faaliyetlerinin performansını düşürmenin yanı sıra müşteriler açısından da eksik bir deneyime yol açarak olumsuz bir algı yaratır. Omnichannel pazarlamada ise kanallar arasında tam bir entegrasyon, süreklilik arz eden kesintisiz bir iletişim ve tüm kanallarda eş zamanlı uygulanan stratejiler gerçekleştirilir. Sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve fiziksel mağazalar gibi bütün kanallar etkili bir şekilde kullanılarak mevcut ve potansiyel müşterileri doğru zamanda ve doğru yerde yakalamak hedeflenir.

Multichannel Pazarlama ile Omnichannel Pazarlama Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genellikle beraber anılsa da omnichannel ve multichannel pazarlama arasında özellikle hedefler bakımından belirgin farklar bulunur. Multichannel pazarlamada hedef birçok kanalın aynı anda aktif bir şekilde kullanılarak geniş kitlelere ulaşmak olurken omnichannel pazarlamada temel amaç kullanılan kanalların entegrasyonunu gerçekleştirerek kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmaktır. Kusursuz bir müşteri deneyimine göre ayrışan omnichannel ve multichannel pazarlama arasındaki farklar, müşteriye ulaşmada kullanılan kanallarda uygulanan stratejiler bakımından da değişiklik gösterir. 

Multichannel pazarlamada her bir kanal için farklı bir strateji gerçekleştirilirken omnichannel pazarlamada tüm kanallar için tek bir strateji mecralara göre optimize edilerek kullanılır. Multichannel pazarlama sayesinde markalar kısa süre içinde yüksek bilinirlik oranlarına ulaşırken omnichannel pazarlamada markalar bilinirliğin yanı sıra satış oranlarını yükseltme, imajlarını güçlendirme gibi birçok konuda kısa ve uzun vadede başarılı sonuçlar elde eder. Bu başarılı sonuçlara ulaşmanın yolu ise omnichannel pazarlama platformu hizmetini tercih etmekten geçer.

Omnichannel Pazarlama Günümüz İş Dünyası İçin Neden Önemlidir?

Omnichannel diğer bir deyişle bütüncül kanal pazarlaması, müşterilerin markayla iletişimini güçlendiren stratejileri kapsar. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda alışveriş deneyimlerini iyileştiren bu yöntem, günümüz iş dünyasında başarı elde etmek isteyen şirketlerin önem vermesi gereken konular arasında yer alır. Sosyal medya kanallarının artış göstermesi ile kullanıcıların alışveriş deneyimleriyle ilgili görüşlerini paylaşabilecekleri mecralar da önem kazanmıştır. Hâliyle markaların ve şirketlerin de bu sosyal kanalları etkin bir biçimde kullanması kaçınılmaz olmuştur. 

Kullanıcıların alışveriş deneyimlerini hem dijital hem de fiziksel dünyada iyileştirmek için şirketlerin bütüncül kanal pazarlamasına yeterli önemi vermesi gerekir. Rekabetin her geçen gün daha fazla arttığı iş dünyasında, müşterilerin sorunlarına her kanaldan çözüm bulmak son derece gerekli sayılır. Marka bilinirliğini artırmak adına da omnichannel pazarlamanın etkili bir şekilde yönetilmesi önem arz eder. 

Çok Kanallı Pazarlamanın Kapsadığı Kanallar Nelerdir?

Çok kanallı pazarlama stratejisi, iş dünyasında merak edilen konular arasındadır. Omnichannel pazarlama stratejisi kapsamında tüm kanalların kullanılması ya da hedef kitlenin tercihleri doğrultusunda belirli kanalların seçilip entegre edilmesi gibi yöntemler uygulanır. Hedef kitleye ulaşmayı sağlayan kanalların her biri, omnichannel pazarlama stratejisinin alt başlıklarını oluşturur. Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere çok kanallı pazarlama, şu dijital ve fiziksel kanalları içerir:

 • E-posta pazarlama
 • E-ticaret sitesi
 • Mobil uygulama
 • Sosyal medya pazarlaması
 • Fiziksel mağaza
 • Kataloglar
 • Anlık mesajlaşma uygulamaları
 • SMS/MMS

Omnichannel pazarlamanın başarıya ulaşması için sıralanan kanalların koordineli olarak kullanılması gerekir. Böylece söz konusu yaklaşımın temelini oluşturan, pazarlama sürecinin birden fazla kanaldan yürütülmesi mümkün hâle gelir. Üstelik tüm kanallarda aynı nitelikte ve kalitede hizmet sunulduğunda müşteri deneyimi artar. Bu sayede pazarlama faaliyetlerinizde belirlediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. 

Çok Kanallı Pazarlama (Omnichannel) Nasıl Yapılır?

Omnichannel yani çok kanallı pazarlama stratejilerinde temel amaç, müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmaktır. Şirketler, fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye yönelik hamleler yapar. Bu stratejilerde ise kanal tabanlı yöntemler daha çok benimsenir. Çok kanallı pazarlama yapmak için müşteriyi benimsenen stratejinin merkezinde konumlandırmak gerekir. Şimdi omnichannel pazarlamanın nasıl yapıldığına tüm ayrıntılarıyla bakabiliriz.

Her şeye müşterilerinizi tanıyarak başlayın

Çok kanallı pazarlamada diğer pazarlama yöntemlerinde olduğu gibi öncelikle ayrıntılı hedef kitle analizleri gerçekleştirmek gerekir. Hedef kitlenin demografik yapısı, tüketim alışkanlıkları ve sıklıkla kullandıkları mecralar omnichannel pazarlama kapsamına dahil edilecek kanalların seçiminde yol gösterir. Özelliklerine göre hedef kitlenin segmentasyona tabi tutulması ve her bir hedef kitle segmenti için kişiselleştirilmiş mesajlar hazırlanması çok kanallı pazarlamanın ikinci aşamasını oluşturur. 

Müşterilerinizle olan etkileşim için doğru kanalları belirleyin

Belirlenen mesajın doğru içerikler vasıtasıyla hedef kitle gruplarına ulaştırılması ve sonrasında geri dönüşlerin sıkı bir şekilde takip edilip değerlendirilmesi de yapılması gerekenler arasındadır. Bu noktada müşterilerle etkileşimi sağlıklı ve güvenilir bir temele dayandırmak ise doğru pazarlama kanalının belirlenmesi ile mümkündür. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik uygulanan omnichannel stratejisinde öncelikle etkileşim kanalını belirlemeniz gerekir. Fiziki ve sanal dünyayı bir araya getiren bu yöntemde, müşterilerin her kanalda eşdeğer bir deneyim yaşaması önemlidir. Hedef kitlenize uygun etkileşim kanallarını belirleyerek güçlü bir strateji benimseyebilirsiniz.

Çok kanallı yolculuğunuzu alternatiflerle donatın

Çok kanallı pazarlama sürecinin temel dinamiği, kullanılan mecraların birbirlerine entegre hâle getirilmesidir. Bunun için çok kanallı pazarlama otomasyon platformu seçeneklerinden faydalanmak, markalar için hem iş yükünü hafifletmek hem de verimlilik bakımından büyük avantaj sağlar. Markalar, bu noktada hem dijital hem de geleneksel kanalları birbirine entegre ederek müşterilerini yakalamak için yeni alternatifler arar. Bu stratejiyi doğru şekilde uygulayan firmalar, hedef kitlelerinin veya potansiyel müşterilerinin talepleri konusunda daha hızlı aksiyon alabilir. Çok kanallı stratejilerde pazar eğilimlerine uygun bir şekilde kanal alternatifleri belirleyerek müşterilerinizin beklentilerini önceden kestirme şansı yakalayabilirsiniz.

Dijital pazarlama araçları entegrasyonunu ihtiyaçlarınıza göre belirleyin

Pazarlama dünyasında kullanılan stratejik araçlar, müşteri deneyimlerini iyileştirmek amacıyla birbirine entegre edilir. Tüm pazarlama kanallarını bir bütün olarak değerlendirmeye yardımcı olan entegrasyonun şirket ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bu noktada firmanın hedef kitlesi doğrultusunda bir strateji belirlemesi önemlidir. Sosyal medya, e-mail veya mobil uygulama gibi dijital pazarlama araçlarını hedef kitlenizin gereksinimlerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak birbirine entegre edebilirsiniz. 

Web sayfalarınızın her cihaza uyumlu olması gerektiğini unutmayın

Günümüz iş dünyasında her markanın veya şirketin, kullanıcılara ulaşmasının en etkili yolu web sitesinden geçer. Web sitesi, firmaların güvenilirliğini müşterilere kanıtlaması açısından da önem teşkil eder. Omnichannel yaklaşımında temel hedef, müşteriyi merkeze koyarak iletişim kanallarını genişletmektir. Kullanıcıların size her kanaldan ulaşabilmesi adına web sitenizin farklı mobil cihazlara uyum sağlaması gerekir. Markanızı veya şirketinizi tercih eden bir kullanıcı geri dönüşleriyle ilgili web sitenizi cep telefonu, tablet veya bilgisayar gibi cihazlar üzerinden ziyaret edebilmelidir. Bu noktada kullanıcı yolculuğunun başarılı bir şekilde tamamlanması ise web sitenizin her cihaza uyum sağlayacak şekilde tasarlanması ile gerçekleşir.

Omnichannel Marketing Stratejisi Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Başarılı omnichannel pazarlama örnekleri arasında müşterilerinin her adımını takip edip kullandıkları farklı mecralardan onlara ulaşmayı hedefleyen markaların stratejileri başı çeker. Örneğin; müşterinin markaya ait sosyal medya hesabından tanıtımı yapılan bir ürünü beğenmesi sonrasında müşteriye bu ürünle ilgili bir e-posta gönderilmesi ya da müşteriye e-ticaret sitesinde alışveriş sepetine eklediği ama satın almadığı bir ürün ilgili farklı web sitelerinde re-targeting reklamların gösterilmesi gibi örnekler başarılı stratejiler arasında yer alır. 

Omnichannel stratejisi uygularken hedef kitleyi takip etmek kadar hedef kitleye yönelik hazırlanacak içeriği doğru bir şekilde kurgulamak da başarıyı yakalamak adına önemlidir. Hedef kitleye uygun bir iletişim tarzı kullanmak, dikkat çekici, özgün ve bilgilendirici niteliğe sahip içerikler hazırlamak ve içerikleri doğru mecralar üzerinden hedef kitleye ulaştırmak gerekir.  

Doğru mecranın yanı sıra doğru zaman aralığını belirlemek de stratejinin etkinliği artıran unsurların başındadır.Omnichannel pazarlamanın sağladığı en önemli avantajlardan biri ölçümlenebilir olmasıdır. Bu bakımdan geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında uygulanan stratejilerde revizeler gerçekleştirilmesi de dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Söz konusu analizleri yaparak doğru mecra ve zaman gibi pazarlama sürecini başarıya götürecek kararları kolaylıkla verebilirsiniz. 

Omnichannel Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?

Omnichannel pazarlama stratejisinde mükemmel bir müşteri deneyimi sağlayarak markanın satış oranlarını yükseltmek temel hedefler arasında. Bunun yanı sıra mükemmel müşteri deneyimi, doğrudan ya da dolaylı yollardan markalar için birçok kazanç anlamına da geliyor. Omnichannel pazarlamanın markalara sunduğu avantajlar şunlar:

 1. Markaların birçok kanalda yer almasını sağlayarak marka bilinirliğini artırır,
 2. Alışveriş süreçlerini kolaylaştırdığı için müşteri memnuniyetini yükseltir,
 3. Markaların hedef kitleleriyle süreklilik arz eden bir iletişim gerçekleştirmesini sağlayarak müşteri sadakati yaratır,
 4. Marka imajını güçlendirerek potansiyel müşterilerin dikkatini çeker.

Omnichannel pazarlama aracılığıyla müşteri kazanabilir ve mevcut müşterilerinizi koruyabilirsiniz. Farklı kanallardan alışveriş ve iletişim imkânı sağladığınızda hedef kitlenizin markanıza ve ürünlerinize olan ilgisi artar. Bu sayede satışlarınız ve cironuz yükselebilir. Ayrıca bu süreçte memnun kalanlar, kalıcı müşterileriniz hâline gelebilir. 

Omnichannel Pazarlamada Karşılaşılabilecek Zorluklar Nelerdir?

Omnichannel yöntemi kullanılarak hayata geçirilen pazarlama stratejilerinde firmaların temel hedefi müşteri memnuniyetini başarılı bir şekilde sağlamaktır. Hedef kitlesine verimli bir operasyon sunmayı planlayan markalar, omnichannel yaklaşımı ile doğrudan müşterilerle iletişime geçmeye çalışır. Ancak bu yöntemde pazarlama ekiplerinin karşılaşabileceği bazı zorluklar bulunur. Bunlardan ilki hedef kitleyle iletişime geçerken tüm pazarlama kanallarının aktif olarak kullanılması gerekliliğidir. Entegrasyonu ve planlamayı doğru bir şekilde yapamayan firmalar, söz konusu pazarlama stratejisinden gerekli verimi alamaz. Bunun için güçlü bir teknik altyapı kurmanın önemi daha fazla ortaya çıkar.

Tüm iletişim kanallarının bir arada kullanıldığı omnichannel yönetiminde eş zamanlılık konusuna fazlasıyla özen göstermek gerekir. Bu noktada bir müşterinin hem fiziksel hem de dijital kanallar üzerinden aynı deneyimi yaşaması için tüm araçlar ilgili stratejiye dâhil edilir. Sonuç olarak da bu kanalların etkili bir şekilde yönetilmediği durumlarda kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenir. 

En Başarılı Omnichannel Pazarlama Örnekleri & Stratejileri

Başarılı bir omnichannel stratejisi ile pazarlama yapmak için müşterilerin kullandığı kanalları birbirine bağlamak gerekir. Örneğin televizyonda izlediği bir reklamdan etkilenen kullanıcının cep telefonu üzerinden söz konusu ürünü veya hizmeti satın almak istemesi etkili bir strateji benimsendiğini gösterir. Başarılı bir omnichannel için şu kanalları bir arada kullanmak markalar için önem teşkil eder:

 • Web sitesi
 • Mobil uygulama
 • Sosyal ağlar
 • Yazılı ve sesli müşteri hizmetleri
 • E-mail
 • Fiziksel mağaza
 • Teslimat ağı
 • Basılı katalog

Pazarlama kanallarının eş zamanlı olarak müşterilere ulaştığı omnichannel yöntemi, kullanıcı deneyimine katkı sağlar. Başarılı omnichannel örneklerinden biri ise Starbucks firmasına aittir. Starbucks hem fiziksel mağazada hem de mobil uygulamada müşterilerini memnun etmeyi hedefler. Mobil uygulama üzerinden ödeme yapma kolaylığı gibi stratejiler, kullanıcıların markaya olan bağlılığını olumlu yönde etkiler. Siz de firmanız için omnichannel stratejileri belirleyerek hedef kitlenizin beklentileri doğrultusunda etkili bir pazarlamayı hayata geçirebilirsiniz.

Omnichannel Pazarlama Verimliliğinizi ve Gelirinizi Artırmaya Nasıl Destek Olur?

Özellikle perakende ve e-ticaretle ilişkilendirilse de tüm sektörler için omnichannel pazarlamanın katma değeri bulunur. Günümüz markaları özellikle pandemi ile dijital kanal kullanım alışkanlıkları artan tüketici kitlesini omnichannel strateji sayesinde daha iyi tanır. Kullanılan kanalların verimliliğinin artması kazançları pozitif etkiler ve müşteri deneyimlerini daha başarılı seviyelere taşır. Özellikle hızla dijitalleşen iş dünyasında artık omnichannel stratejinin bir seçimden ziyade zorunluluk haline geldiğini gözlemlenir. 

SmartMessage ile Çok Kanallı Pazarlama Dünyasını Keşfedin!

Markanızın pazarlama stratejilerinin hedefe ulaşabilmesi için omnichannel yaklaşıma önem vermeniz gerekir. SmartMessage Marketing Platform sayesinde bu süreci profesyonel ve etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu platformda sizi, müşterilere dair verilerin analizi ve buna uygun içeriklerin oluşturulması gibi kapsamlı çözümler bekler. Audience Manager ve Campaign Manager ürünleriyle bu avantajları elde edebilirsiniz. Ayrıca müşteri yolculuğu haritası çıkarma ve buna uygun strateji belirleme şansı veren Journey Manager ürünü de bulunur. Tüm bu hizmetlerden ve daha fazlasından yararlanmak için SmartMessage’ın çok kanallı pazarlama dünyasını keşfedebilirsiniz.