Skip to main content

“Omnichannel” ve “multichannel” birer pazarlama türüdür. “Multichannel pazarlama”; çok kanallı pazarlama anlamına gelir. Müşterilerle tek bir yoldan değil de birden çok yoldan iletişim kurmayı hedefler.

“Omnichannel pazarlama” ise; bütüncül pazarlama anlamına gelir. Yani bahsedilen; birden fazla kanalın birbirleriyle etkileşimli bir şekilde, müşteri ile bütünsel bir bakış açısıyla iletişim kurmasıdır. Teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte bu iki pazarlama türünü ve arasındaki farkları bilmek pazarlama dünyası ile ilgili geniş bir bakış açısı kazandırır.

“Omnichannel” ve “multichannel” pazarlama yöntemlerinin ikisi de çoklu iletişim kanallarını kullanarak müşteriyle temasa geçmek isterler. Fakat yine de ikisini birbirinden ayıran çok önemli farklar vardır. Temelleri büyük oranda benzerlik gösterdiği için, birbirlerinden ayrıldıkları noktalar keskin bir çizgi ile gösterilemez. “Omnichannel pazarlama platformu”; bütüncül bir yaklaşım güderken, “multichannel pazarlama”; teker teker birden çok kanalla iletişim kurmayı hedefler. Pazarlama dünyasında her ikisi de önemli bir yere sahiptir.

Multichannel Nedir?

“Multichannel pazarlama”; potansiyel müşteriler ile çeşitli platformlardan iletişime geçmeyi hedefler. İletişime geçmek için kullanılan kanal, promosyon ürünü ile web sitesi üzerinden veya perakende mağaza adresi üzerinden olabilir. “Multichannel pazarlama” yaklaşımında temel amaç; bu kanallar ile iletişimi gerçekleştirebilmektir.

“Multichannel pazarlama”, pazarlama dünyasıyla ilgilenenler için çok önemlidir. Başlıca sebebiyse; multichannel pazarlamanın kullanıcılara yetişme imkanınızı artırmasıdır. Bunun yanında, marka bilinirliliğini de büyük oranda geliştirir. Marka tanındıkça büyük kitlelere yayılmaya başlayan ürünleriniz, daha çok müşteri tarafından denenir ve daha çok geri bildirim almanızı sağlar. Böylelikle geliriniz zamanla katlanarak artar ve daha büyük kitlelere yayıldığınız için detaylı analizler yapma şansını elde edersiniz.

Daha önce denemediğiniz bir kanalla iletişime geçmeyi deneyebilir ya da markanız adına farklı yöntemler geliştirme olanağını yakalayabilirsiniz. Durum bu hale geldikten sonra karşınıza rakiplerinizin çıkması çok olasıdır. Rekabet oranınız arttıkça, rakipleriniz sayesinde bilinirliğiniz daha da artar. Bu rekabet size müşterilerinizin sadakati hakkında büyük ipuçları verir.

Omnichannel ve Multichannel Arasındaki Farklar

“Omnichannel” ise; “multichannel pazarlama”nın kullandığı çok sayıdaki kanala, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşır. Bu iki tekniğin arasında yine de birçok fark vardır: İlk olarak; kanalı kullanma biçimleri farklıdır. “Multichannel pazarlama stratejisi” yalnızca daha çok yayılmayı, daha çok kanaldan yüksek sayıda müşteriye ulaşmayı hedeflerken, “omnichannel pazarlama stratejisi”; bu kanalların dışında marka ve müşteri arasında güçlü bir bağın kurulup kurulmadığını kontrol etmeyi kapsar. Yani, “multichannel pazarlama”ya göre daha genel yaklaşır ve asıl amacı; markanın müşteride bıraktığı izi analiz etmektir.

Çok kanal kullanmak, her zaman her şeyin kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini göstermez. Büyük kitlelere ulaşmanın yanı sıra markanın veya ürünün bu kitlelerde iz bırakabilmesi onları etkisi altına alabilmesi de çok önemlidir. “Omnichannel pazarlama” daha çok bunun üzerine analizler yapar. Yani, “omnichannel pazarlama stratejisi” aslında yer edinebilmeye bakar. Bunun için en önemli ipucu; tutarlılığın olup olmamasıdır. “Müşteri bu kanallarda aynı deneyimi yaşayabiliyor mu?“, “Müşteri bu kanallardan aynı memnuniyeti duyabiliyor mu?” Bu soruların cevapları “omnichannel pazarlama” için kilit taşıdır.

Tutarlı bir marka imajı her markanın isteyeceği bir unsurdur. Çünkü; belirli bir çizgi oluştuktan sonra müşteri sadakati de bu çizgiyle paralel bir şekilde ilerler. “Multichannel pazarlama”da; her kanala yaklaşım farklı iken “omnichannel pazarlama”da; tüm kanalların bir arada olduğu genel bir yaklaşımı benimsenir. Genel olarak, “multichannel pazarlama stratejisi”, “omnichannel pazarlama stratejisi”ne göre daha yüzeysel bir yöntemdir denebilir. “Omnichannel pazarlama stratejisi”, “multichannel pazarlama”ya göre daha gelişmiş bir stratejidir.

Omnichannel ile pazarlama otomasyonunu kullanarak müşteri deneyimini mükemmelleştirmek

Omnichannel, müşteri serüveni açısından önemli bir stratejiyi ifade ederken müşterilerin çeşitli aşamalarda otomasyon ile desteklenmesi hem daha iyi deneyimlerin oluşmasına hem de özellikle operasyonel maliyetlerde önemli geliştirmelerin gerçekleşmesine olanak tanıyor. Omnichannel’in bütünleşik bir kanal deneyimine hizmet etmesi pazarlama otomasyonunun da daha performanslı hale gelmesine yol açıyor. Bu konuda da multichannel’a göre avantaj ortaya çıkıyor. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve en iyi pazarlama otomasyonu platformunu tanımak için müşteri döngüsü oluşturucusu sayfamıza göz atabilirsiniz.

Daha etkin bir omnichannel müşteri deneyimi oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.